Informatievoorziening gescheiden ouders

In de Wet op het Primair Onderwijs zijn een aantal zaken geregeld met betrekking tot de informatievoorziening aan ouders. Informatie is ‘belangrijke feiten en omstandigheden, die de persoon van het kind of diens verzorging of opvoeding betreffen’. Het gaat om informatie over de ontwikkeling van de eigen kinderen, verslagen, verslaggesprekken/ouderavonden of elke andere vorm waarbij mét ouders over het kind gesproken wordt. Soms ontstaat er verwarring over dit onderwerp wanneer ouders gescheiden zijn. Alle scholen van 'Opmaat groep' hanteren het protocol: Informatievoorziening gescheiden ouders. Klik hier om het protocol te openen.
Cookie instellingen