Klachtenregeling

Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs in een veilige omgeving als ze naar school gaan. Pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld worden op onze school actief tegengegaan. Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit en organisatie van ons onderwijs om dergelijke situaties te voorkomen. Als er problemen zijn, ligt het voor de hand deze te bespreken met de groepsleerkracht van uw kind, de interne begeleider (IB’er) of de directie van school. E.e.a. is afhankelijk van hetgene dat zich voor heeft gedaan. In sommige situaties zijn er nog andere mogelijkheden. U leest er in het protocol 'Klachtenregeling' meer over.

Delen: