Time-out, schorsing en verwijdering leerling

Time out: Een ernstig incident leidt tot een onmiddellijke time-out. De ouders/verzorgers worden dan door de directie verzocht hun kind voor de rest van de schooldag te komen halen. Verdere afspraken worden vervolgens gemaakt. Schorsing: Soms is het noodzakelijk om even afstand te scheppen tussen een leerling en zijn of haar klasgenoten of de school. De directeur kan een kind met toestemming van het bevoegd gezag schorsen. Overleg met ouders, leerkracht, leerplichtambtenaar en eventuele andere partijen wordt opgestart om te komen tot een oplossing voor het ontstane probleem. Verwijdering: Bij hoge uitzondering wordt een leerling van de school verwijderd. Het gaat dan om herhaaldelijk, ernstig of onjuist gedrag van kinderen of één van beide verantwoordelijke personen. Ook kan een kind worden verwijderd, wanneer de school aantoonbaar niet kan voldoen aan de zorgbehoefte van het kind. 

Lees meer hierover in het protocol: Schorsing, verwijdering en time-out.  

 
Cookie instellingen