GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van 'Opmaat groep' is een directe gesprekspartner voor het college van bestuur. De GMR denkt en beslist mee over het beleid. Alle scholen van 'Opmaat groep' kunnen zich in de GMR vertegenwoordigen door een ouder- en een personeelslid af te vaardigen. De leden worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen. De leden van de GMR geven, afhankelijk van het onderwerp, instemming of advies aan de beleidskeuzes van het college van bestuur.

Wilt u contact opnemen met de GMR. Dat kan via: gmr @opmaatgroep.com.
Cookie instellingen