Invalleerkracht RTC

Met ingang van 1 juli 2016 beheert Driessen HRM een centrale vervangingspool voor de 14 onderwijsorganisaties die samenwerken binnen het Regionaal Transfercentrum Midden-Brabant (RTC Midden-Brabant) onder de naam Flexcenter Midden-Brabant. Als de eigen 'Opmaat groep'-vervangingspool (B-schil) volledig is ingezet, kunnen onze scholen een beroep doen op deze vervangingspool (C-schil).

Als je bent ingeschreven bij het RTC Midden-Brabant hoef je niet zelf op zoek naar invalmogelijkheden. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in de vervanging wordt namelijk ondersteund door de 'Vervangingsmanager' van Driessen HRM. Met behulp van een digitaal hulpmiddel worden de vervanger en de vervanging vragende school bij elkaar gebracht. Als vervanger kun je daarin aangeven wanneer je wel of niet beschikbaar bent en op basis daarvan word je ingepland. Per invalperiode (variërend van een dag tot enkele maanden) kom je in dienst bij het betreffende schoolbestuur waar je op dat moment in gaat vallen.

Ben je leerkracht, onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner en wil je je inschrijven via RTC Midden-Brabant stuur dan een mail naar: aline.vanstiphout@rtcmiddenbrabant.nl. Om de inschrijving compleet te maken zijn de volgende documenten vereist: CV, diploma's, VOG (indien beschikbaar) en een ingevuld formulier 'Verklaring Arbeidsverleden'.
Cookie instellingen