Koersplan en ambitie

Tijdens een speciaal evenement op 19 september 2019 lanceerden wij ons 'Koersplan 2020-2024': het kader waarbinnen ieder van onze scholen een eigen concrete vertaling maakt. Een vertaling in het schoolplan dat passend is bij de school, haar leerlingen en haar omgeving. Het koersplan is niet zomaar opgetekend, maar ontstaan dankzij waardevolle input van diverse medewerkers uit onze organisatie, onze stakeholders en onze leerlingen. Wij geloven in de koers en hebben een rotsvast vertrouwen in de toekomst.

Alle 'Opmaat groep' scholen werken met ambitie- en kwaliteitskaarten om de koers van school uit te dragen en tevens vorm te geven. Voor de gehele stichting is een zestal ambitiekaarten opgesteld:
– Ambitie: Focus op lesgeven.
– Ambitie: Leiderschap.
– Ambitie: Organisatie.                                      
– Ambitie: Professionele identiteit.
– Ambitie: Samenwerking.
– Ambitie: Passend Onderwijs.

 
Delen: