Koersplan

Het Koersplan 2020-2024 geeft een kader waarbinnen onze scholen een eigen concrete vertaling maken. Passend bij de school, haar leerlingen en omgeving. Het koersplan is ontstaan dankzij waardevolle input van diverse medewerkers uit onze organisatie, onze stakeholders en onze leerlingen. Wij geloven in de koers en hebben een rotsvast vertrouwen in de toekomst.

Alle scholen van Opmaat groep werken met ambitie- en kwaliteitskaarten om de koers van school uit te dragen en tevens vorm te geven. Voor de gehele stichting is een zestal ambitiekaarten opgesteld:
– Ambitie: Focus op lesgeven.
– Ambitie: Leiderschap.
– Ambitie: Organisatie.                                      
– Ambitie: Professionele identiteit.
– Ambitie: Samenwerking.
– Ambitie: Passend Onderwijs.

 
Cookie instellingen