Missie & visie

Missie: hier staan we als organisatie voor
Het is onze maatschappelijke opdracht alle leerlingen een optimale kans te geven hun toekomst zelf te bepalen. Wij begeleiden hen daarbij op de best mogelijke manier. We zoeken steeds naar het beste resultaat. Samen ontdekken we hun ideale pad. Onze missie is leerlingen een sterke basis mee te geven waardoor ze regie kunnen nemen over hún toekomst. Dit zodat zij voldoende kennis en vaardigheden hebben voor het leven.

Visie: dit willen we bereiken
Leerkrachten spelen een cruciale rol bij het creëren van die kansen. Hij reikt de basiskennisbasisvaardigheden aan, zodat de leerling met respect naar de wereld om zich heen kijkt en begrijpt dat alles wat hij of zij doet ook effect heeft op anderen. Als leerkrachten goed onderwijs geven, komt dat al onze leerlingen ten goede.

Onze visie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 
  • Wij geven wetenschappelijk getoetst en onderbouwd les:
Op basis van een leerling- en omgevingsanalyse weet een school wat nodig is, om hun leerlingen goed onderwijs te geven. Maar dat doen we niet zomaar. We zoeken naar bewezen effectieve methoden om dat te doen. Dat doen we door continu te toetsen of we de juiste dingen doen.  We werken in betekenisvolle professionele leergemeenschappen waar leerkrachten zich continue verbeteren.
 
  • Onze leerkrachten vormen dé sleutel tot succes:
Onze kijk op onderwijs vraagt veel van onze leerkrachten. Zij zijn dan ook onze meest waardevolle kapitaal. Zij bepalen grotendeels wat nodig is voor onze leerlingen en welke lesmethode wordt gebruikt. Onze leerkrachten zijn omgevingsbewust. Het zijn krachtige, zelfstandige denkers. Het is hun passie om onze leerlingen te begeleiden op hun weg naar een volwassen toekomst.
 
  • Wij kiezen voor een aanpak waarin omgeving en mens centraal staan:
Onze scholen houden rekening met de omgeving waarin een school staat. Allereerst natuurlijk de leerlingen. En hun achtergrond. Maar ook in welke wijk zij wonen. En wat daar speelt. Zodat we met ons onderwijs hierop kunnen inspelen. We geven dus niet op iedere school op dezelfde manier les.

"Samen maken we het verschil!", is ons leidende principe.
Cookie instellingen