Nieuwe school Berkel-Enschot

Berkel-Enschot en omgeving groeit hard! En daarom is het nodig om een nieuwe (vierde) basisschool op te richten zodat alle kinderen een plekje op school kunnen krijgen. Ook in de komende jaren. In afstemming met de gemeente Tilburg en collega-schoolbesturen heeft Opmaat groep dit initiatief genomen. Tot Opmaat groep behoren 15 openbare scholen in Tilburg en omgeving met goede resultaten t.a.v. leren én groeien.

Wij horen u denken... "Dan bouw je toch een school". In Nederland hebben we daar allemaal regels voor. Vaak terecht, maar soms ook lastig. Voordat de gemeente geld beschikbaar mag stellen om een school te bouwen moet voldoende belangstelling 'gemeten' zijn. Dat voelt vreemd want deze school is vanwege het aantal kinderen hard nodig. Maar zo werkt het nu eenmaal. 

Ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 2, 3 of 4 jaar die wonen in een straal van 6 kilometer rondom Berkel-Enschot kunnen via de zeer betrouwbare website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) hun belangstelling aangeven. Hier heeft u uw DigiD en het BSN van uw kind bij nodig. 

Met aangeven van uw belangstelling schrijft u uw kind niet in voor deze school, u gaat ook geen enkele verplichting aan. U helpt ons vooral mee om deze nieuwe school op te kunnen richten. Ook als uw kind al bij een andere school staat ingeschreven, kan de ouderverklaring getekend worden. 

U kunt de ouderverklaring tekenen door onderstaande QR-code te scannen of deze url te volgen. Dit kan t/m 29 oktober 2023. 

Met uw hulp kunnen we in Berkel-Enschot:
- Het aantal kindplaatsen op de basisscholen vergroten;
- Meer ruimte maken voor kinderopvang (dit wordt verbonden aan de school);
- Een aanvulling doen op de bestaande onderwijsconcepten.

Wij willen u heel erg bedanken voor uw steun!

p.s. Het kan zijn dat deze oproep u bekend voorkomt, vorig jaar is een vergelijkbare oproep gedaan. Omdat we de aanvraag opnieuw indienen met aanvullende informatie, zijn eerder opgehaalde ouderverklaringen helaas niet meer geldig. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update: 19 juni 2023

Graag informeren wij u over de recente ontwikkelingen rondom het openen van een vierde school in Berkel-Enschot door Opmaat groep. In het najaar van 2022 dienden wij hiervoor een officiële aanvraag in bij het ministerie van Onderwijs om 1 augustus 2024 te kunnen starten.

Vorige maand hebben wij te horen gekregen dat onze aanvraag nog niet volledig is goedgekeurd. Zo'n 95 procent van de te nemen stappen is positief ontvangen en geaccordeerd. Echter, recent ingevoerde wetgeving stelt dat alle onderdelen van een aanvraag goedgekeurd dienen te worden voor het stichten van een nieuwe school. Hierdoor zullen wij dit najaar een nieuwe aanvraag indienen. Wij hebben het volste vertrouwen in een positief besluit na het doen van een tweede aanvraag.

In de tussentijd blijven Opmaat groep, gemeente Tilburg en de reeds bestaande basisscholen niet stilzitten. De maximale onderwijscapaciteit in Berkel-Enschot is bereikt en het is noodzakelijk om zo snel mogelijk te starten met een vierde school, voor nu en in de toekomst.

En dat gaan we dan ook doen!

Daarom spant Opmaat groep zich in om uiterlijk 1 januari 2024 te starten met het aanbieden van openbaar onderwijs in het noorden van Berkel-Enschot. In overleg met de gemeente is gekozen voor deze locatie omdat in het gebied Heikant - Den Akker het definitieve schoolgebouw gaat komen. Vooruitlopend hierop huisvesten we ons in semipermanente lokalen. Deze locatie gaat voorzien in onderwijs voor groep 1 t/m groep 8. We creëren ruimte voor alle leerlingen die op onze nieuwe school willen starten.

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u vragen heeft rondom deze ontwikkelingen. Daarom nodigen we u uit voor een informatieavond in Berkel-Enschot. We informeren u over het inschrijven van leerlingen en praten u bij over de stand van zaken. U bent van harte welkom op donderdag 6 juli om 20:00 uur.

Wilt u erbij zijn, stuur dan een e-mail naar info@opmaatgroep.com waarin u aangeeft met hoeveel personen u aanwezig bent. De locatiegegevens worden na aanmelding verstrekt. Namens Opmaat groep zijn Annemie Martens (voorzitter College van Bestuur Opmaat groep) en Remko Meeuwsen (manager bedrijfsvoering) aanwezig. We ontmoeten u graag.

Cookie instellingen