Nieuwe school Berkel-Enschot

Berkel-Enschot en omgeving groeit hard! En zo is het ook nodig een nieuwe (vierde) basisschool op te richten zodat alle kinderen een plekje op school kunnen krijgen. Ook in de komende jaren. In afstemming met de gemeente Tilburg en collega-schoolbesturen heeft stichting Opmaat groep (openbaar onderwijs) het initiatief genomen. Tot Opmaat groep behoren 15 scholen in Tilburg en omgeving met goede resultaten t.a.v. leren én groeien.

Wij horen u denken… “Dan bouw je toch een school.” Nou… in Nederland hebben we hier allerlei regeltjes voor. Vaak terecht, maar soms ook wat lastig. Voordat de gemeente geld beschikbaar mag stellen om een school te bouwen moet voldoende belangstelling “gemeten” zijn. Dat voelt vreemd want deze school is vanwege het aantal kinderen nodig. Maar zo werkt het nu eenmaal.

Ouders van kinderen in de leeftijd van 2, 3 of 4 jaar dienen via de website van DUO hun belangstelling aan te geven. Duo (Dienst Uitvoering Onderwijs) heeft hier een zeer betrouwbare website voor. Dit is belangrijk want belangstelling aangeven gaat met uw DigiD en het BSN van uw kind.

Met het aangeven van uw belangstelling schrijft u uw kind niet in voor deze school! U helpt vooral mee om deze nieuwe school op te kunnen richten. Hieronder staat hoe u dat kunt doen.

Alleen zo bereikt Opmaat groep samen met u en de gemeente Tilburg het doel. Uw belangstelling opgeven kan t/m 31 oktober 2022. Gebruik hiervoor bovenstaande QR-code of ga naar de volgende website: Ruimte voor nieuwe scholen (duo.nl)

Openbaar onderwijs en kinderopvang samen op één locatie. Doorlopende leerlijnen van 0-13 jaar. Een kindcentrum voor de totaalontwikkeling van kinderen. Dat steunt u toch ook?!

Met uw hulp kunnen we in Berkel-Enschot:

-het aantal kindplaatsen op de basisscholen vergroten.

-meer ruimte maken voor kinderopvang.

-een aanvulling doen op de bestaande onderwijsconcepten.

De keuze bij uw latere aanmelding voor kinderopvang en basisschool wordt daarmee voor u groter.

Voor meer informatie of vragen: www.opmaatgroep.com of bellen naar: 013 – 2100 108.

Met vriendelijke groet, Annemie Martens, College van Bestuur Opmaat groep.

Cookie instellingen