POINT

'Opmaat groep' neemt samen met onderstaande partners deel aan het project POINT013:
- Stichting BOOM
- Fontys Hogeschool Kind en Educatie
- Universiteit Utrecht
- Tilburg University
- CBO Talent DevelopmentWat is POINT013?

POINT staat voor “Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent” en 013 staat voor de regio Tilburg. POINT013 is een werkplaats voor onderwijsonderzoek met betrekking tot (hoog)begaafde leerlingen. Hier willen we de onderwijspraktijk en het wetenschappelijke onderzoek met elkaar verbinden. Wetenschappelijk onderzoek waarbij de onderzoekers samen met de leerkrachten het onderzoek vormgeven. Waar is behoefte aan? Wat werkt en waarom?

Doelstellingen POINT013:

1. Een duurzame professionele leergemeenschap vormgeven waarin (ook na afloop) duurzaam samen gewerkt wordt aan thema’s die aansluiten bij passend onderwijs;
2. Kennisontwikkeling voor scholen en pabo ontsluiten aangaande signalering van jonge leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, en passende begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen;
3. Leerkrachten (in opleiding) kennis en methodieken aanreiken, uitproberen en samen verder ontwikkelen om (hoog)begaafde leerlingen te signaleren en passend te begeleiden.

Voor meer informatie, zie onderstaande links.
- Klik hier voor meer informatie en de website over POINT
- Klik hier voor meer informatie vanuit de NRO
- Klik hier voor een filmpje met een terugblik op 3 jaar POINT

Wij zijn trots en verheugd dat onze stichting betrokken is bij POINT!

Cookie instellingen