Raad van Toezicht

De raad van toezicht van 'Opmaat groep' wordt gevormd door de volgende vijf leden: 

Dhr. Wilan van Kuijk (voorzitter)
Mw. Ellen Kroese (vicevoorzitter) 
Mw. Marijke Megens
Mw. Evelien Ketelaar
Dhr. Coen van Hoof
Mw. Vivian van de Ven

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht houden op de uitvoering van de taken en de bevoegdheden door het college van bestuur. Zij staat het bestuur met raad en advies terzijde en vervult ook de werkgeversrol naar het college van bestuur. Daarnaast adviseert zij het bestuur, gevraagd en ongevraagd. Bij het inrichten van het toezicht heeft de raad van toezicht de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs als uitgangspunt genomen. Jaarlijks legt de raad van toezicht verantwoording af over het gevoerde toezicht via het jaarverslag. 

De raad van toezicht vergadert ten minste 6 keer per jaar en neemt daarnaast deel aan diverse bijeenkomsten met andere geledingen binnen de stichting en stakeholders. 

 

Cookie instellingen