Visiekwadrant

We leggen graag uit wat onze  visie betekent voor onze kijk op: lerenorganiserenprofessionaliseren en veranderen. De nadruk ligt op: 

Leren: 

 

 1. Kennis en vaardigheden die leerlingen leren toepassen en eigen maken. Het gaat hierbij om kennis en vaardigheid in lezen, rekenen, talig uitdrukken, etc. De meest bekende en meetbare kant van het onderwijs.
 2.  Wereldburgerschap; we leren kinderen kennis toe te passen in betekenisvolle en complexe contexten. Op deze manier maken zij zich vaardigheden eigen.
 3. Persoonlijk leiderschap waarbij de leerlingen meer leren over zichzelf, en welke koers zij willen varen. Ze worden uitgedaagd na te denken over waarom ze op een bepaalde manier denken of handelen, en of dit goed is voor henzelf en anderen.


Organiseren: 

 1. De kerntaak centraal te stellen en ervoor te zorgen dat onze medewerkers deze optimaal kunnen uitvoeren. Onder optimaal verstaan wij een volwaardig kennisrijk leerplan, met bewezen didactische principes en balans in toetsing.
 2. Een proces in te richten dat continu zorgt voor kwaliteitsverbetering.

Professionaliseren:

 1. Wij verwachten een onderzoekende en steeds onderbouwde houding ten aanzien van het vakgebied.
 2. Iedere medewerker kan zijn competenties en passie inzetten om onze organisatiedoelen te behalen.
 3. Onze medewerkers zijn professionals,  ontwikkelen zich continu en stimuleren dat ook.
 4. Zij zijn actiegericht en onderzoekend.
 5. Zij tonen leiderschap en verantwoordelijkheid.
 6. Werken intensief samen, maken gebruik van elkaars kennis en kwaliteiten.
 7. Onze medewerkers zijn open, en geven feedback.

Veranderen:
 

 1. We veranderen door planmatig en systematisch te werken: onderzoek- en data gestuurd.
 2. We maken heldere keuzes, hebben een consistente visie voor de middellange termijn. We houden focus. Kiezen beredeneerd welke zaken we wel en niet gaan doen.
 3. We organiseren tijd en ondersteuning voor verandering: gericht op ontwikkeling, professionalisering en individuele kwaliteiten, die bijdragen aan de organisatie.
Cookie instellingen